Työ:

Risto Juvaste
FL (biologia), Dipl. ins (koneenrakennus)
Ympäristöteknologian yliopettaja
Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu          
Ympäristöteknologian koulutusohjelma
( + Muovi- ja konetekniikan koulutusohjelmat)


Elämä, opinnot ja harrastukset:

1945--   Elämä 
	Syntyi 15.11.1945 Kuusankoskella, kasvoi 7v Myllykoskella, muutti Valkeakoskelle, jossa ylioppilaaksi 1964.
     Vietti lapsuuden kesät enojen luona Punkaharjulla.
	Opiskelut veivät Helsinkiin, josta siirtyi oravanpyöräpakolaiseksi, yliopettajaksi Tekulle 1974 Joensuuhun.
1959--   Ornitologia, rengastus, luonnonsuojelu (HY)
	Lintuharrastus alkoi 15.11.1958, rengastaja vuodesta 1960, aluksi Tykölän rengastuskerhossa.
	Aktiivisen alun jälkeen opinnot hillitsivät harrastusta, Joensuussa harrastus heräsi, aktiivista toimintaa 
	mm. Pohjois-Karjalan Lintutieteellisen yhdistyksen hallituksessa ja puheenjohtajana. 
1964-69  Insinööritieteet, koneensuunnittelua (HTKK)
	Tiukkaa konetekniikan opiskelua ja perinteistä teekkarielämää Otaniemessä. Hemmi-remmin jäsen. 
1966-73  Taloustieteet, kansantalous ja markkinointi (HKKK)
	Uraputkiopiskelua Kauppakorkeakoulussa, ekonomin tutkinnosta jäi uupumaan englannin- ja suomenkielen
	suoritukset, koska kesällä 1973 Lontoossa kielikurssilla kypsyi päätös luopua "johtajaksiprojektista".  
1974--   Pedagogiikka, kone- ja materiaalitekniikka. yliopettaja (WTOL)
	Opettamisen opiskelua ja uusia ammattiaineita, valmistustekniikkaa, työvälinesuunnittelua, valimotekniikaa,
	terästen lämpökäsittelyä, konstruktiotekniikkaa, materiaalioppia, luovuutta ja innovaatioita jne. 
1980--   Muovitekniikka, yliopettaja (WTOL) 
	Muovitekniikan insinöörikoulutuksen käynnistys Joensuussa, itseopiskelua ja harjoittelujakso Perloksella.
	Muovitekniikan laboratorioiden perustaminen, nyt työ jatkuu ISMM:ssä.
1990--   Eko-Design, LCA, "ympäristöystävällisyys"
	Muovin ympäristöystävällisyyden puolustaminen johti menetelmäopintoihin (LCA, ekodesign) ja EU-projekteihin
1993- 2001 Eko- ja ympäristötoksikologiaa, biologiaa (JOY, KuY, 83 ov)
	Harrastus- ja ympäristötiedon syventämistä, ympäristöjohtamista, fil.lisensiaattitutkinto
2000-2009 Ympäristöteknologian yliopettaja 
	Environmental management, monialainen lis. julkaisu 2002 "Harmaalokit seuranamme"
2009- Eläkkeellä lintuharrastaja, väitöskirjaa puuhaten (TuY)

Erityisprojekteja:

- Muovi-insinööriopetuksen käynnistäminen WTOL/P-KAMK:ssa 
- LCA ja Eco-Design (COMETT II, UETP-EEE ja WTOL)
- Valtamuovien valmistuksen ja käytön ympäristövaikutukset
  Suomessa (TaTKK)
- Lintuluotojen ja (selkä)lokkien suojelutyö (WWF, BirdLife)
- "Kestävän kehityksen analyysi" 
- Kaatopaikkojen harmaalokki-projekti (Maj ja Tor Nesslingin
  säätiö) 

Harrastuksia:
- Ennenkaikkea:
    Linnut, rengastus, lokit ja niihin liittyvä (mm. veneily)
- Ajanpuutteessa hiipuneita:
    Suunnistus, urheilusukellus, lentäminen, purjehtiminen, shakki

Harrastusjulkaisuja:

- Siipirikko-lehden erikoisnumeroja (32s+40s), 1/90, 2/94 ja 1/96
- Selkävesilinnuston suojelutarveselvityksiä useille kunnille,
  koko Pohjois-Karjalan selkävedet ja Savonlinna, Sulkava ja 
  Punkaharju (useat YM:n saaristonhoitoapurahojen turvin)
- Saimaan vesistön tärkeimmät lintuluodot 1993, Saimaa-projekti